<!DOCTYPE html> <html> <!-- <link rel="icon" href="graf/halogenki.ico"> --> <!-- <link rel="shortcut icon" href="graf/halogenki.ico"> --> <title>halogenki.com - galerie fotograficzne</title> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta name="keywords" content="halogenki, foto, fotografia, zdjcia, galeria, fotograficzna, itoito, zawada, filip, opt"> <meta name="description" content="halogenki.com - galerie fotograficzne"> <style type="text/css"> <!-- body { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000; margin: 0; padding: 0px; background-color: #b4b4b4; } #link { font-size: 10px; color: #646464; font-weight: normal } #link a { text-decoration: none; color: #000000; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } #link a:hover { font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: underline; } #link a:visited { color: #000000; } h1 { font-size: 11px; color: #000000; font-weight: normal; display: inline-block; } h2 { font-size: 8px; } p1 { font-size: 9px; font-style: italic; } --> </style> </head> <body> <center><br><br> <table width="70%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align=left> <a href="/"> <img src="graf/halogenki.png" border="0"> </a> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="70%" align=left id="link" valign=top> <br>- - - - <br><br> 07.12.2010 <a href="0035heartonfire/"> Heart on Fire Dagmar Vyhnalkova</a> <br><br> <br>- - - - <br><br> 07.12.2010 <a href="0034hidden_by_the_light/">hidden by the light Magdalena Zjawin</a> <br><br> czasem trudno tak po prostu by tu i teraz& <br><br> zatem gdzie jestem?<br> nie wiem czy to o mnie czy o kim[ innym<br> mo|e mnie nie ma<br> mo|e to kBamstwo<br> mo|e nie<br><br> nie wszystko jest oczywiste& <br> <br>- - - - <br><br> 07.12.2010 <a href="0033pokrywa/">pokrywa szymon krawczyk</a> <br><br> Ile przekazu zmysBowego jest nam potrzebne do peBnego rozpoznania znanych nam rzeczy? S mistrzowie ktrych kilka kresek jest w stanie w peBni zobrazowa znan ci twarz, miejsce, przedmiot itd. co w takim razie jest dopeBnieniem tego przekazu? Czy mo|na mwi o jego obiektywno[ci czy jest on oparty tylko na naszym osobistym do[wiadczeniu? Co tworzy zakBcenia w odbiorze i przetwarzaniu? PytaD ju| jest wiele, a mowa tylko o doznaniach empirycznych& <br> <br>- - - - <br><br> 08.09.2010 <a href="00321600-800/index.html">'16:00-8:00' marta wierciDska</a> <br><br> Wstaj rano ciemno.<br /> 8:00-16:00 jestem w pracy.<br /> Wychodz z pracy ciemno.<br /> DzieD si koDczy moje |ycie si zaczyna, czyli historia o zimie.<br /> <br>- - - - <br><br> 08.05.2010 <a href="0031uta/index.html">'non molto' uta besz</a> <br><br> czBowiek nie jest tylko wyodrbnionym bytem, ale szczeglnym wszech[wiatem.<br> przez niego prze|ywane s jednostkowe dzieje i powszechne historie rwnocze[nie.<br> |ycie jest sztuk i powinno by jak arcydzieBo. jednak niepowtarzalno[ wielu decyzji oraz niewystarczajca przewidywalno[ ich skutkw powoduje, |e czBowiek dziaBa w warunkach niedoinformowania.<br> kiedy przyjrzymy si sposobowi w jaki do[wiadczamy [wiata, zobaczymy r|ne koncepcje.<br> jednak wszystkie opisy rzeczywisto[ci s jedynie ograniczonymi jej wyrazami - opis rzeczywisto[ci nie jest rzeczywisto[ci. <br><br>- - - - <br><br> 25.01.2010 <a href="0030puste/index.html">'puste/peBne' agnieszka trebenda</a> <br><br> opowie[ o bardzo zajtym mie[cie<br> miaBo by o samotno[ci ale i tak wyszBo romantycznie& <br><br>- - - - <br><br> 03.12.2009 <a href="0029memory/index.html">'memory stick' - kama rokicka, monika kotecka</a> <br><br> memory stick to dBugoterminowy projekt dokumentalny. wizualny pamitnik, czasem kuriozalnie romantyczny, bezczelnie banalny, peBen eufemizmw i aluzji. chwilami po prostu notes.<br> memory stick to fotograficzny eksperyment. zdjcia wystpuj pojedynczo, zestawiane s w pary lub w triady. ka|de kolejne jest komentarzem poprzedniego. wzajemnie si uzupeBniaj tworzc dialog.<br> memory stick to magazyn wspomnieD dwch przyjaciBek. historia dedykowana jest poli, crce jednej z nich. pola za kilka dni skoDczy pierwszy rok |ycia. <br> <a href="http://www.memory---stick.blogspot.com/">memory---stick.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 30.10.2009 <a href="0028puncher/index.html">'puncher' - piotr pytel</a> <br><br> po pierwszym tygodniu, mo|e nawet dwch, zdj miaBem chwil zwtpienia czy aby na pewno trafiBem w dobre miejsce, po miesicu ju| nie miaBem wtpliwo[ci... to byB najlepszy wybr, odczuBem to nawet na wBasnym ubraniu, przesiknitym smrodem tego miejsca. <br> <a href="http://piotrpytel.blogspot.com/">piotrpytel.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 05.10.2009 <a href="0027green/index.html">'green point' - Bukasz biederman</a> <br><br> green point. zieleD, ktra zamiast cicho dopeBnia urbanistyczn przestrzeD, zaczepia, kusi i intryguje. <br> <a href="http://www.lukaszbiederman.com/">lukaszbiederman.com</a> | <a href="http://www.lukaszbiederman.blogspot.com/">lukaszbiederman.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 21.08.2009 <a href="0026dzieci/index.html">'dzieci' - magda karpowicz</a> <br><br> dzieci maj okoBo metra, wic my, doro[li jeste[my skazani na to, |eby patrze na nie z gry. chyba |e przykucniemy, ale w takiej pozycji dBugo nie wytrzymujemy. <br> <a href="http://www.magakarpo.blogspot.com/">magakarpo.blogspot.com</a> | <a href="http://www.magakarpo.digart.pl/">magakarpo.digart.pl</a> <br><br>- - - - <br><br> 14.08.2009 <a href="0025sezon/index.html">'przed sezonem' - konrad cie[lak</a> <br><br> to opowie[ o wakacjach "na pB gwizdka", takich ktrym towarzyszy pewnego rodzaju niespeBnienie. bo cho wybr takiego terminu na spdzenie urlopu jest [wiadomy (podyktowany niechci do tBumw czy wzgldami finansowymi) to jednak czego[ tu brakuje. <br>(koBobrzeg, ustronie morskie, siano|ty; czerwiec 2009) <br> <a href="http://konrad-cieslak.blogspot.com/">konrad-cieslak.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 05.06.2009 <a href="0024gracze/index.html">'gracze' - zbyszek carewicz</a> <br><br> opowie[ o miejscu z dusz, w ktrym czas zatrzymaB si dawno temu. jak niewiele takich miejsc mamy w swoim otoczeniu ka|dy mo|e przekona si sam. to wBa[nie na ich gruzach powstaj nowe apartamentowce czy centra handlowe. cykl powstaje od 2004 roku i jest hoBdem zBo|onym prawdziwym fanom wy[cigw konnych ludziom, ktrzy ka|dy weekend od wielu lat spdzaj w taki sam sposb. tytuBowi gracze to stara gwardia, o wy[cigach wiedz wszystko, znaj konie, d|okejw a tak|e mog opowiedzie kto dobrze na wy[cigach zarobiB. poczuj klimat dawnej warszawy. <br> <a href="http://carewicz.blogspot.com/">carewicz.blogspot.com</a> | <a href="http://www.wyscigikonne.blogspot.com/">wyscigikonne.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 23.05.2009 <a href="0023wiara/index.html">'niewierzcy-praktykujcy' - maciej drobina</a> <br><br> <a href="http://whichdayisyourfavourite.blogspot.com/">whichdayisyourfavourite.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 15.05.2009 <a href="0022polska/index.html">'polska nie elegancja francja' - martin gorczakowski</a> <br><br> zdjcia maj nie[ emocje. emocje, ktre przekonuj, |e nawet syfiasta codzienno[ mo|e tworzy atmosfer. atmosfer miejsca, ktre czsto nienawidzimy, ale nie chcieliby[my nigdzie indziej mieszka. tak wBa[nie widz polsk. <br><br>- - - - <br><br> 01.05.2009 <a href="0021rafal/index.html">'historia' - rafaB siderski</a> <br><br> moje zdjcia opowiadaj jak[ histori, ale sam nie wiem jak.<br> <a href="http://www.rafalsiderski.com">rafalsiderski.com</a> | <a href="http://rafalsiderski.blogspot.com/">rafalsiderski.blogspot.com</a> <br><br>- - - - <br><br> 06.03.2009 <a href="0020luc/index.html">'niebezpieczna kapliczka/chapel perilous' - luc matchlock</a> <br><br> martwe ciaBa ustalaj zasady gry.<br> nie wydostaniemy si. <br><br> dead bodies set the rules.<br> we won't get away.<br><br> <p1>dzikuj muzeum przyrodniczemu uniwersytetu wrocBawskiego za pomoc w realizacji zdj.</p1> <br><br>- - - - <br><br> 26.02.2009 <a href="0019bed/index.html">'bed connection' - michaB lichtaDski</a> <br><br> B|ko. <br>niby-przedmiot. <br>ma wiele odmian: mo|e by Bo|em z baldachimem, materacem, tapczanem, szezlongiem, kanap, kocem na podBodze, [piworem. mo|e by pitrowe, wodne, na antresoli, wbudowane w [ciane, skBadane. wzbudza emocje. B|ko kojarzy si nam przede wszystkim ze snem i seksem. z odpoczynkiem i rozkosz. Czasem z samotno[ci. B|ko to miejsce nasycone tre[ci. funkcjonuje na skraju dwch rzeczywisto[ci, jest gdzie[ pomidzy. to miejsce w ktrym tracimy kontrole, w ktrym jeste[my nadzy i bezbronni. tam zdejmujemy maski, obna|amy si, cierpimy i kochamy. B|ko przesika nami. naszym zapachem, potem, naszymi emocjami. to my wkBadamy tre[ w ten mebel, nadajemy mu znaczenie. jednocze[nie ono wpBywa na nas. daje nam ciepBo, wygod, intymno[, spokj. moment, kiedy budzimy si, kiedy otwieramy rano oczy to jedna z najwa|niejszych chwil dnia: to jacy wtedy jeste[my wpBywa na nasze samopoczucie przez caBy dzieD.<br> wic jaki jeste[ kiedy budzisz si rano? <br><br>- - - - <br><br> 06.02.2009 <a href="0018morze/index.html">'morze czarne' - andrzej kramarz</a> <br><br>- - - - <br><br> 30.01.2009 <a href="0017friends/index.html">'zostaDmy przyjaciBmi' - krzysztof adamczyk</a> <br><br><font color="#646464"> kole|anki, koledzy, dziewczyny, byBe dziewczyny, niedoszBe dziewczyny, byBe dziewczyny kolegw, przyszBe byBe dziewczyny kolegw, byli chBopcy kole|anek, przyszli chBopcy byBych dziewczyn, przyszBe dziewczyny byBych dziewczyn? <br><a href="http://cristobal.fotolog.pl/">cristobal.fotolog.pl</a> <br><br>- - - - <br><br> 19.12.2008 <a href="0016organic/index.html"> 'organic non organic' - agnieszka staliDska</a> <br><br><font color="#646464"> foty z jednorazwki. pamitnik tylko i a|, o stanach w stanach i emocjach. dzieD po prostu i na zakrcie. w [wiecie o 10 stopni cieplejszym, gdzie palmy, burito w meksykaDskiej dzielni, californication. it ain t no baywatch dude. historia skoDczona, a gdzie[ trwa, niezale|nie.<br> san francisco ca <br><a href="http://aganiebystra.info/">aganiebystra.info</a> <br><br> - - - - <br><br> 05.12.2008 <a href="0015bzdury/index.html"> 'sentymentalne bzdury' - maciej drobina</a> <br><br><font color="#646464"> bardzo |yciowa i autobiograficzna, doczepiona do mnie, a nie odczepiona opowie[ mocno o tym, |e nie chce si starze. prba odpowiedzi na pytanie jak dBugo mo|na by mBodym w czasach lansowania indywidualizmu, na ktry wBa[ciwie nie ma czasu. mam 20 lat, wypadaj mi wBosy. <br><a href="http://whichdayisyourfavourite.blogspot.com/">whichdayisyourfavourite.blogspot.com</a> <br><br> - - - - <br><br> 28.11.2008 <a href="0014fixy/index.html"> 'fixy' - karol grygoruk</a> <br><br><font color="#646464"> cykl "fixy" to zbir portretw mBodych ludzi, w wikszosci bliskich przyjaciB, mieszkajcych w warszawie i je|d|cych na "ostrym kole". jeszcze do niedawna jedynie domena nowojorskich kurierw, dzi[ fixy (od ang. "fixed gear") zdobywaj ulice wszystkich wikszych miast na caBym [wiecie. prostota, dynamizm i subtelno[ tego roweru, objawiajca sie brakiem jakichkolwiek amortyzatorw, przerzutek i innych uBatwieD, znalazBa swoje miejsce w szeroko pojtej kulturze alternatywnej. szybko pojawiBy sie rownie| pierwsze oznaki budujcej sie wokB tego fenomenu subkultury. pocztkowo maBe sklepiki pochowane na brooklyn'ie, teraz sprzedaj nie tylko rowery ale te| caBy styl |ycia. specjalne ubrania, nie majce nic wplnego z komfortem jazdy, czy te| szeroko pojty ostrokoBowy design. internet poprostu huczy od lawinowo pojawiajcych si filmw i wszelkiego rodzaju gad|etw. wszystko jednak pozostaje nadal w rkach samych je|d|cych, ktrzy niechtnie patrz na wysiBki wielkich firm prowadzcych wyBcznie do zwikszenia swojej sprzeda|y. <br> dzi[ setki mBodych ludzi codziennie spotyka si w korkach, bez trudu omijajc stojce w nich samochody i zmczonych kierowcw. czasem nara|ajc swoje zdrowie, zabieraj jednak coraz wicej miejskiej przestrzeni tylko dla siebie.<br> zdjcia zostaBy opublikowane wraz z reporta|em joanny podgrskiej w numerze 41 tygodnika "polityka" z 11 pazdziernika 2008. <br><a href="http://www.pepperpirate.blogspot.com">pepperpirate.blogspot.com</a> <br><br> - - - - <br><br> 21.11.2008 <a href="0013podroz/index.html"> 'wielka podr|' - paweB starzec</a> <br><br><font color="#646464"> chyba ka|dy, kto fotografuje, marzyB kiedy[ o okularach obrazujcych [wiat takim, jakim si go widzi. ten [wiat to miejsca. jestem w nim turyst. robi w nim turystyczne zdjcia. <br><a href="http://www.starzec.blogspot.com">starzec.blogspot.com</a> <br><br> - - - - <br><br> 07.11.2008 <a href="0012autobiografia/index.html"> 'autobiografia' - wojtek sienkiewicz</a> <br><br><font color="#646464"> autobiografia to do[ dziwny tytuB dla cyklu, ktry nie jest autoportretem wprost . tym bardziej wydaje si dziwny lub wrcz niestosownym, gdy jego tematem s ludzie, ktrzy pozornie nie s w |adnym stopniu zwizani z osob autora. jednak to tylko pozr. od kilku lat prbowaBem poBczy du| cz[ Badunku emocjonalnego w jednym cyklu. wrodzona nie[miaBo[ do obcych powodowaBa, |e szukaBem speBnienia w obrazowaniu obiektw, z ktrymi mo|na wej[ w jednostronn relacj, czyli krajobraz lub jego elementy, zarwno przyrodnicze jak i urbanistyczne. czasem pokusiBem si o jaki[ cykl, ktry mgBby by nazwany dokumentalnym, jednak zawsze byBy to fotografie takie nieco ze wstydem, co Batwo mo|na byBo rozpozna. ale zawsze brakowaBo mi po prostu ludzi. nadszedB jednak czas, |e co[ udaBo si przeBama, co[ pkBo i udaBo si znalez ni porozumienia. okazaBo si, |e mo|na i czasem uda si sportretowa przypadkowego czBowieka. skd wic ci mniej lub bardziej przypadkowi ludzie to autobiografia? std, |e ka|dy w jaki[ sposb opisuje mnie. opisuje moje emocje, miejsca, ktre lubi, w ktrych bywam. notuje informacje, ktre mnie interesuj. tworz obraz tych ludzi na swj sposb, starajc si usun z nich maski, do ktrych zakBadania przyzwyczaili si w dobie wszechobecnych obrazw. w wielu z nich przywracam wiar w sens fotografowania si, w rytuaB, ktry staB si marginalny. okazaBo si, |e wszystko ma znaczenie: gest, sBowa, [wiatBo, aura. wszystko ma wpByw na efekt pracy. dlatego wBa[nie to tak naprawd cykl jak najbardziej o mnie. pierwsze zdjcia do cyklu powstaBy w marcu 2008 roku, a w planie mam realizowa go tak dBugo, jak to bdzie mo|liwe. <br><a href="http://obrazowyterroryzm.blogspot.com">obrazowyterroryzm.blogspot.com</a> <br><br> - - - - <br><br> 26.09.2008 <a href="0011pogranicze/index.html"> 'pogranicze' - tomasz wiech (agencja gazeta)</a> <br><br><font color="#646464"> moda na wakacje daleko trwa: indie, gruzja, iran lub przynajmniej ukraina albo ciepBa portugalia. a ta podr|, z bardzo cierpliw osob, byBa bliska, zwyczajna i czasami nudna. od bogatyni na samym poBudniu, a| po [winouj[cie na pBnocy. droga do gry mapy po granicy. typowe polskie miasta, miasteczka i podwrka. |adnej egzotyki: kolorowych turbanw, [witych krw czy fakirw. co najwy|ej bezpaDski pies. czasami troch innego byBo po drugiej stronie rzeki, bo teraz na drug stron rzeki mo|na przej[ bez paszportu. ale co to za inne & ? to [wietnie znane inne , tyle, |e schludniejsze, czystsze i wyremontowane z niemieck dbaBo[ci. dwa tygodnie, pocigiem, autobusem, stopem, na piechot i statkiem. dwa tygodnie zmagaD z polsk nud i prowincjonalnym bezgu[ciem. dwa tygodnie po to, by przekona si jak wyglda |ycie na granicy. granicy, ktr teraz najzwyczajniej na [wiecie mo|na Batwo przegapi. <br><a href="http://www.tomaszwiech.com">tomaszwiech.com</a> | <a href="http://www.towiech.blogspot.com">towiech.blogspot.com</a> <br><br> - - - - <br><br> 14.08.2008 <a href="0010noca/index.html"> 'noc...' - anna bystrowska </a> <br><br> - - - - <br><br> 28.06.2008 <a href="0009dino/index.html"> 'dinozaury' - Bukasz brze[kiewicz </a> <br><br><font color="#646464"> dinozaury - stwory z przeszBo[ci, jak to niektrzy mawiaj, coraz cz[ciej zaczynaj "zasiedla" terazniejszo[ gBwnie w tzw. dino-parkach, a jako |e funkcjonuj jako baudrillard'owska symulakra bdc nierzeczywistym elementem stajcym sie cz[ci rzeczywisto[ci (niektre z modeli odtwarzane s z 20% ko[ci) doskonale wpisuj si w obecn epok symulacji, w ktrej rzeczywisto[ postrzegana jest za po[rednictwem obrazw, a relacje, w ktre wchodz zarwno z nami jak i z otoczeniem czyni z jednej strony ironicznymi, a z drugiej abstrakcyjnymi. </font> <br><br> - - - - <br><br> 30.05.2008 <a href="0008genius/index.html"> 'genius loci' - monika kotecka, katka szmorg </a> <br><br> - - - - <br><br> 18.04.2008 <a href="0007mamidlo/index.html"> 'mamidBo' - alicja wrblewska </a> <br><br> - - - - <br><br> 21.03.2008 <a href="0006tokio/index.html"> 'stoBwka numer dwa' - marcin pajdosz </a> <br><br><font color="#646464">tokio <br><a href="mailto:marumaru.meru@ezweb.ne.jp">marumaru.meru@ezweb.ne.jp</a> </font> <br><br> - - - - <br><br> 07.03.2008 <a href="0005marketa/index.html"> 'hladina/surface' - markta dlouh-mrov </a> <br><br><font color="#646464"> hladina, cyklus barevnch fotografi z roku 2006-07. <br>vodn hladina pro ns suchozemce mo~e bt rozhranm ~ivota i smrti. pYesto existuje bizarn vodn svt, kter vyhledvme pYi potpn. pYedl mezi vodou a vzduchem mne pYi fotografovn fascinoval. ponoYen lidsk tlo, obklopen vodou je mn ~ivouc a jeho vynoYen st vypad bezmocn: je vydan na milost i nemilost vodn Yai, a vlastn i mm voayerskm pohledom. moje fotografie se je sna~ zprostYedkovat.<br><br> surface, a cycle of coloured photographs taken in 2006-07. <br>for us, landlubbers, water surface may be an interface between life and death. still, there is a bizarre water world we search for when diving. the division line between water and air fascinated me when I took the photographs. a sunk sea girt human body is less living and its emerged part looks helplessly being left at the mercy of the water empire and, in fact, exposed to my voyeurs leers. my photographs try to transmit them. </font> <br><br> - - - - <br><br> 09.02.2008 <a href="0004zoo/index.html"> 'zoo' - bartek pogoda </a> <br><br><font color="#646464"> projekt - nie projekt. wBa[ciwie nawyk. nie byBem ani nie bd fotografem zajmujcym si zwierzakami, natur. nie przyszBo mi nigdy do gBowy aby jecha na fotograficzne safari do afryki. czatowanie w lesie czy te| makrofotografia robakw to nie moja dziaBka. jednak|e przez Badnych par lat chodzc po wielkich miastach, wioskach, bdc w drodze, co rusz natrafiaBem na [lady zwierzt. [wite krowy w indiach, maBpy, |ywe i uwiecznione na murach [cian, grzeczne kotki i wyliniaBe psy, sBonie pomalowane i namalowane - caBa mena|eria dziwnych stworzeD - |yjcych w miastach. zoo. <br><a href="http://bartpogoda.com">bartpogoda.com</a> | <a href="http://bartpogoda.net">bartpogoda.net</a> </font> <br><br> - - - - <br><br> 09.02.2008 <a href="0003barfleur/index.html"> 'barfleur' - franck juery </a> <br><br><font color="#646464"> 'i experiment different techniques and cameras (like medium format, cheap camera - holga, polaroid ...). for these barfleur pictures i used an sx-70 polaroid camera (the production of that kind polaroid films was finished on 2006). i try to give a dreamlike, childhood style trough my different works, more particulary in my polaroids work.'<br> franck juery 35, lives and works in paris. french independent photographer works for press and edition. <br><a href="http://franckjuery.com/">franckjuery.com</a> </font> <br><br> - - - - <br><br> 16.01.2008 <a href="0001bohater/index.html"> 'bohater chwili' - marcin morawicki </a> <br><br><font color="#646464"> cykl 'bohater chwili' powstaB przy okazji zleceD dla kobiecych tygodnikw zajmujcych si dziennikarstwem spoBecznym. wszyscy bohaterowie s prawdziwi, sami zgBaszaj si ze swoimi problemami do popularnych czasopism. wikszo[ z udokumentowanych historii zostaBo opublikowanych. cz[ z ludzi chce opowiedzie o swoim nieszcz[ciu ku przestrodze dla innych. cz[ szuka uj[cia swojego emocjonalnego problemu. niektrzy chc by zrozumieni, inni chc si poprostu pokaza przed rodzin czy ssiadami jako ci, o ktrych pisz w gazetach. <br><a href="http://www.dobrzedobrze.pl">dobrzedobrze.pl</a> | <a href="http://www.makao.blog.pl">makao.blog.pl</a> </font> <br><br> - - - - <br><br> 16.01.2008 <a href="0002snapshot/index.html"> 'snapshot' - karolina zajczkowska </a> <br><br><font color="#646464"> cykl fotografii pt. "snapshot" ukazuje dialog pomidzy fotografem a osob fotografowan. intymna, osobista relacja jaka midzy nimi jest, przekBada si na zdjcia czynic je namacalnym obrazem pamici ludzkiej. przez jedn setn sekundy ta relacja materializuje si i staje si faktem. niepodwa|aln prawd. zdjcia te powstawaBy spontanicznie, ludzie na nich s tacy jacy s. tacy jakich widziaBa ich autorka. s po prostu.<br> <a href="http://la-ban.blogspot.com">la-ban.blogspot.com</a> <br><br><br> </font> </td> <td width="7%"> </td> <td align=left valign=top id="link"> <br><br> wszystkie zgBoszenia prosimy kierowa <a href="mailto:filipitoito@gmail.com">tutaj</a> <br><br><br> <a href="prez.html">halogenki prezentuj</a> <br><br> info:<br> <a href="subs.html">subskrypcja</a><br> <a href="prawa.html">licencja cc</a> <br><br> wsparcie:<br> <a href="http://www.opt-art.net/">o[rodek postaw twrczych</a><br> <a href="http://www.bardzo.free.art.pl/">bardzo</a> <br><br> redakcja:<br> <a href="http://www.filipitoito.com/">filip itoito</a><br> <a href="http://bezmilosci.blogspot.com/">krzysiek solarewicz</a><br> <a href="http://sztory.blogspot.com/">piotrek</a><br> <br><br><br><br> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>